Physical Training and Health
DU ER HER: Forskningsenheden Biologisk Idrætsteori » Fysisk træning og sundhedsfremme

Fysisk træning og sundhedsfremme

Fysisk aktivitet / inaktivitet spiller en markant rolle for individets sundhedstilstand. Fysisk inaktivitet er en risikofaktor for udvikling af flere livsstilssygdomme. Fysisk træning er omvendt med til at fremme den almene sundhedstilstand og desuden indgår fysisk træning som en integreret del af behandlingen i en række sygdomstilfælde, f.eks. ved neuromuskulære lidelser, svær overvægt, kræft, depression oma.Instituttets kompetencer inden for tilrettelæggelse og gennemførelse af fysisk træning, samt måling af træningens effekt på muskelfunktion mm., udnyttes til også at lave forskning inden for fysisk aktivitet og sundhed.


På en række patientgrupper gennemføres studier hvor fysisk træning indgår i behandling / rehabilitering. Patienter med f.eks. ms, apopleksi, svær overvægt gennemfører kontrollerede træningsstudier med det formål at undersøge om fysisk træning kan forbedre patienternes rehabilitering og for at finde fem til optimal træningsdosering og træningsform.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 26.08.2011